Zajęcia brydżowe

Organizator: Brydżowy Klubu Seniora „JAZ” przy AZS Wratislavia

Kiedy: od 6 kwietnia 2022 roku, w każdą środę od godz. 10.30 do około 14.00

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Lubas tel. 669 520 768
Dodatkowe informacje: Teresa Lubas tel. 600 068 858, Darek Marczak tel. 606 449 740

Zobacz:

Długa fala i wyniki

W zależności od liczby chętnych będziemy grali towarzyskie mecze lub lokalne turnieje.
Opłata 5,00 zł od osoby tylko od uczestnika biorącego udział w w/w zajęciach.
Zajęcia bez przyznawania nagród, ale organizator przewiduje długą falę w cyklu dwumiesięcznym. W rozgrywanych turniejach będą przyznawane PKL-e zgodnie z regulaminami PZBS.

Miejsce zajęć klub AZS-u Wratislavia ul. Na Grobli 30-32 II piętro.